Polityka prywatności

Polityka prywatności

W celu udostępnienia naszych usług naszym klientom i ich gościom, konieczne jest, aby InfraRentals („my”) przetwarzała Państwa dane osobowe w wielu przypadkach. Szanujemy prywatność naszych klientów i ich gości oraz zapewniamy, że dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny i odpowiedzialny sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane są przetwarzane, co jest robione z Państwa danymi i jakie prawa mogą Państwo przywołać.

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Ponieważ korzystasz z 1 z naszych usług. Obejmuje to następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres(y) e-mail i nazwa organizacji.
 • gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dotyczy to z jednej strony ogólnych danych o odwiedzinach, które nie są danymi osobowymi, oraz Państwa zachowania podczas surfowania na naszej stronie internetowej, a z drugiej strony danych osobowych, a mianowicie zanonimizowanego adresu IP.
 • Gdy aktywnie kontaktujesz się z nami (np. poprzez e-mail, telefon lub formularz kontaktowy). Dotyczy to danych, które sam podałeś podczas nawiązywania kontaktu. Może to być adres e-mail i/lub numer telefonu w połączeniu z imieniem, nazwiskiem i nazwą firmy.
 • Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz w korespondencji, przez telefon i/lub kontakt fizyczny.

 

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy

Nasza strona internetowa i/lub serwis nie zamierza gromadzić danych o odwiedzających stronę, którzy nie ukończyli 16 roku życia, z wyjątkiem odwiedzających posiadających zgodę rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. W związku z tym zalecamy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć gromadzenia danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli są Państwo przekonani, że zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, prosimy o kontakt pod adresem info@infrarentals.com, a my usuniemy te informacje.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych zawsze wymaga podstawy. Sześć podstaw prawnych to:

Zgoda: Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Umowa: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Istotny interes : Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Zadanie publiczne: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi.

Uzasadniony interes: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, których dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, przeważają nad tymi interesami, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

InfraRentals przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, a mianowicie dla:

 • możliwość zapewnienia najlepszej możliwej obsługi naszym (potencjalnym) klientom i poprawy świadczonych przez nas usług;
 • nawiązanie i utrzymanie relacji ze wszystkimi naszymi klientami;
 • organizowanie spotkań;
 • oferowanie produktów, usług przez nas lub strony, z którymi współpracujemy;
 • dostarczanie informacji żądanych przez użytkownika;
 • archiwizowanie informacji;
 • wystawianie faktur za nasze usługi i obsługa późniejszych płatności;
 • wysyłanie naszego newslettera za pośrednictwem MailChimp;
 • cele komunikacyjne, aby zadzwonić lub wysłać e-mail, jeśli jest to konieczne do wykonania naszych usług;
 • informowanie naszych (potencjalnych) klientów o zmianach w naszych usługach i produktach;
 • dostarczania towarów i usług;
 • analizowanie Państwa zachowań na stronie internetowej w celu ulepszenia naszych stron internetowych oraz dostosowania oferty produktów i usług do najczęstszych preferencji;
 • wypełniania obowiązków prawnych.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych powyżej. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to absolutnie niezbędne do realizacji celów, dla których Twoje dane zostały zebrane, chyba że dane te są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

 

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Zebrane przez nas dane są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej. Jeżeli przekazanie danych osobom trzecim jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Tobą lub do wypełnienia obowiązku prawnego, udostępnimy Twoje dane tym osobom trzecim. Z firmami, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu, zawieramy umowę o ochronie danych, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych. InfraRentals BV pozostaje odpowiedzialna za to przetwarzanie. InfraRentals BV nigdy nie sprzeda Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych lub innych.

 

Jak zabezpieczamy dane osobowe

Poważnie traktujemy ochronę Państwa danych i podejmujemy odpowiednie środki, aby przeciwdziałać nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli uważasz, że Twoje dane mimo wszystko nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, skontaktuj się z info@infrarentals.com.

 

Wgląd, zmiana lub usunięcie danych

Mają Państwo prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo wycofać ewentualną zgodę na przetwarzanie danych lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez InfraRentals oraz mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie. Na adres info@infrarentals.com możesz wysłać wniosek o wgląd, sprostowanie, usunięcie, przeniesienie danych osobowych lub wniosek o wycofanie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd jest złożony przez Ciebie, prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii dowodu tożsamości. W tej kopii wymaż swoje zdjęcie paszportowe, MRZ (machine readable zone, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer służby obywatelskiej (BSN). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni.

 

Pliki cookie lub podobne techniki, których używamy

InfraRentals używa funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona przy pierwszej wizycie na tej stronie. InfraRentals BV używa plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one prawidłowe działanie strony internetowej oraz to, że np. Twoje preferencje są zapamiętywane. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Ponadto umieszczamy pliki cookie, które śledzą Państwa zachowanie podczas surfowania, abyśmy mogli oferować treści i reklamy dostosowane do Państwa potrzeb. Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej poinformowaliśmy Cię już o tych plikach cookie i poprosiliśmy o zgodę na ich umieszczenie. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała plików cookie. Możesz również usunąć wszelkie informacje zapisane wcześniej poprzez ustawienia przeglądarki. Wyjaśnienie znajduje się na stronie: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

 

Google Analytics

InfraRentals używa Google Analytics do śledzenia, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i jak skuteczne są reklamy InfraRentals na stronach wyników wyszukiwania Google. Uzyskane w ten sposób informacje, w tym anonimowy adres komputera (adres IP), są przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Google. Tutaj znajdą Państwo również politykę prywatności Google Analytics.

Google wykorzystuje te informacje do śledzenia sposobu korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania raportów dotyczących strony internetowej oraz oferowania swoim reklamodawcom informacji o skuteczności ich kampanii. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązany lub jeśli te osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Nie mamy na to żadnego wpływu. Nie udzieliliśmy Google zgody na wykorzystanie uzyskanych za naszym pośrednictwem informacji Analytics do innych usług Google.

 

Linki

Strony internetowe InfraRentals zawierają szereg linków do innych stron internetowych organizacji. InfraRentals BV nie jest właścicielem tych stron i nie może ponosić odpowiedzialności za wykorzystanie Państwa danych przez te organizacje. Zaleca się przeczytanie oświadczenia o ochronie prywatności danej strony internetowej.

 

Pytania i/lub uwagi

W przypadku pytań i/lub uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@infrarentals.com. W przypadku innych pytań dotyczących oświadczenia o ochronie prywatności InfraRentals BV prosimy o kontakt, wysyłając e-mail na adres info@infrarentals.com.