Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Abychom mohli našim klientům a jejich návštěvníkům zpřístupnit naše služby, je nutné, aby společnost InfraRentals („my“) zpracovávala vaše osobní údaje v řadě případů. Respektujeme soukromí našich klientů a jejich návštěvníků a dbáme na to, aby bylo s osobními údaji nakládáno bezpečně a odpovědně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje jsou zpracovávány, co je s vašimi údaji prováděno a jaká práva můžete uplatnit.

 

Osobní údaje, které zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Protože využíváte 1 z našich služeb. Jedná se o následující údaje: jméno (jméno a příjmení), adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa (adresy) a název organizace.
 • Když navštívíte naše webové stránky. Jedná se jednak o obecné údaje o návštěvě, které nejsou osobními údaji, a o vaše chování při surfování na našich webových stránkách, a jednak o osobní údaje, konkrétně o anonymizovanou IP adresu.
 • Když nás aktivně kontaktujete (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře). Jedná se o údaje, které jste sami poskytli při navazování kontaktu. Může se jednat o vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo v kombinaci s vaším jménem, příjmením a názvem společnosti.
 • Další osobní údaje, které aktivně poskytnete v korespondenci, telefonicky a/nebo při fyzickém kontaktu.

 

Zvláštní a/nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a/nebo služby nemají v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek mladších 16 let, s výjimkou návštěvníků, kteří mají souhlas rodičů nebo opatrovníků. Nemůžeme však ověřit, zda je návštěvník starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se podíleli na online aktivitách svých dětí, aby se zabránilo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme shromáždili osobní údaje o nezletilé osobě bez takového souhlasu, kontaktujte nás prosím na adrese info@infrarentals.com a my tyto údaje odstraníme.

 

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje

Zpracování osobních údajů vždy vyžaduje základ. Šest právních základů je následujících:

Souhlas: Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Dohoda: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

Právní povinnost: Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce.

Životní zájem: Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Veřejný úkol: Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené správci.

Oprávněný zájem: Zpracování je nezbytné k uspokojení oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů převažují nad těmito zájmy, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

 

Společnost InfraRentals zpracovává vaše osobní údaje pro různé účely, zejména pro:

 • abychom mohli poskytovat co nejlepší služby našim (potenciálním) klientům a zlepšovat poskytované služby;
 • navázání a udržování vztahů se všemi našimi klienty;
 • organizování schůzek;
 • nabízení produktů, služeb námi nebo stranami, se kterými spolupracujeme;
 • poskytování vámi požadovaných informací;
 • archivace informací;
 • vystavování faktur za naše služby a vyřizování následných plateb;
 • zasílání našeho newsletteru prostřednictvím služby MailChimp;
 • komunikační účely, abychom vám mohli zavolat nebo poslat e-mail, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb;
 • informování našich (potenciálních) klientů o změnách našich služeb a produktů;
 • doručování zboží a služeb;
 • analýza vašeho chování na webových stránkách za účelem zlepšení našich webových stránek a přizpůsobení nabídky produktů a služeb nejčastějším preferencím;
 • plnění zákonných povinností.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro výše uvedené účely. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné k naplnění účelů, pro které byly vaše údaje shromážděny, ledaže by tyto údaje byly nezbytné ke splnění zákonné povinnosti.

 

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Údaje, které shromažďujeme, jsou nezbytné pro výše popsané účely. Pokud je poskytnutí údajů třetím stranám nezbytné pro plnění naší smlouvy s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti, zpřístupníme vaše údaje těmto třetím stranám. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje naším jménem, uzavíráme smlouvu o ochraně údajů, abychom zajistili stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů. Společnost InfraRentals BV zůstává za toto zpracování odpovědná. Společnost InfraRentals BV nikdy neprodá vaše údaje třetím stranám pro marketingové nebo jiné účely.

 

Jak zabezpečujeme osobní údaje

Ochranu vašich údajů bereme vážně a přijímáme vhodná opatření proti zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám. Pokud máte pocit, že vaše údaje přesto nejsou řádně zabezpečeny nebo existují náznaky jejich zneužití, obraťte se na adresu info@infrarentals.com.

 

Zobrazení, úprava nebo odstranění dat

Máte právo na prohlížení, opravu nebo vymazání svých osobních údajů. Kromě toho máte právo odvolat svůj případný souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností InfraRentals a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete podat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás uchováváme v počítačovém souboru, vám nebo jiné vámi určené organizaci. Žádost o kontrolu, opravu, výmaz, přenos vašich osobních údajů nebo žádost o odvolání souhlasu či námitku proti zpracování vašich osobních údajů můžete zaslat na adresu info@infrarentals.com. Abychom měli jistotu, že žádost o nahlédnutí podáváte vy, žádáme vás, abyste spolu s žádostí zaslali kopii dokladu totožnosti. V této kopii vymažte svou pasovou fotografii, MRZ (strojově čitelná zóna, proužek s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a číslo občanského průkazu (BSN). Je to z důvodu ochrany vašeho soukromí. Na vaši žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději však do čtyř týdnů.

 

Soubory cookie nebo podobné techniky, které používáme

Společnost InfraRentals používá funkční a analytické soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který se uloží do prohlížeče vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu při první návštěvě těchto webových stránek. Společnost InfraRentals používá soubory cookie s čistě technickou funkcí. Ty zajišťují správné fungování webových stránek a například zapamatování vašich preferencí. Tyto soubory cookie se rovněž používají k zajištění správného fungování webových stránek a k jejich optimalizaci. Kromě toho umisťujeme soubory cookie, které sledují vaše chování při surfování, abychom vám mohli nabídnout obsah a reklamu na míru. Již při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás o těchto souborech informovali a požádali vás o souhlas s jejich umístěním. Soubory cookie můžete odmítnout tak, že nastavíte svůj internetový prohlížeč tak, aby soubory cookie již neukládal. Veškeré dříve uložené informace můžete také vymazat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Vysvětlení naleznete na adrese: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

 

Google Analytics

Společnost InfraRentals používá službu Google Analytics ke sledování toho, jak uživatelé používají webové stránky a jak účinné jsou reklamy společnosti InfraRentals na stránkách s výsledky vyhledávání Google. Takto získané informace, včetně anonymizované adresy vašeho počítače (IP adresa), jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics najdete také zde.

Společnost Google tyto informace používá ke sledování způsobu používání našich webových stránek, k poskytování zpráv o webových stránkách a k tomu, aby svým inzerentům nabídla informace o účinnosti jejich kampaní. Společnost Google může tyto informace poskytnout třetím stranám, pokud je k tomu ze zákona povinna, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. My na to nemáme žádný vliv. Společnosti Google jsme nedali svolení k použití informací Analytics získaných naším prostřednictvím pro jiné služby společnosti Google.

 

Odkazy

Webové stránky společnosti InfraRentals obsahují řadu odkazů na jiné webové stránky organizací. Společnost InfraRentals BV není vlastníkem těchto webových stránek a nemůže nést odpovědnost za použití vašich údajů těmito organizacemi. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných webových stránek.

 

Otázky a/nebo připomínky

Pokud máte jakékoli dotazy a/nebo připomínky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu info@infrarentals.com. V případě jakýchkoli dalších otázek týkajících se prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti InfraRentals nás prosím kontaktujte zasláním e-mailu na adresu info@infrarentals.com.