Trilblokken en aggregaten

Trilblokken en aggregaten

  • • Individueel advies

  • • Geschikte apparatuur

  • • Normale frequentie

  • • Hoge frequentie

Voorraad locaties:

• Dronten (NL) • Sliedrecht (NL) • Hohenwart (DE) • Hamburg (DE) • Großwallstadt (DE) • Boekarest (RO)

Omgevingsfactoren, ondersteuning bij de keuze van apparatuur, werkingsprincipe. Capaciteit die kan worden berekend.

 

De keuze van de juiste machine is cruciaal voor het economische en technische succes van trillingswerkzaamheden. Wij bieden onze klanten individueel advies om hen in staat te stellen geschikte apparatuur te kiezen, rekening houdend met alle relevante factoren – zoals de bouwplaats en de geologische en technische vereisten.

 

Omgevingsfactoren
Het type trilbok dat specifiek geschikt zal zijn hangt af van de grootte en het gewicht van de in te brengen funderingselementen, de inbrengdiepte en de bodemgesteldheid. In principe moeten de centrifugaalkracht en de amplitude zodanig worden gekozen dat de aswrijving en de teenweerstand tussen het funderingselement en de omringende grond kunnen worden overwonnen.

 

Ondersteuning bij de keuze van apparatuur
Het onderstaande nomogram helpt u de juiste apparatuur of de vereiste centrifugaalkracht te kiezen – afhankelijk van de bodemeigenschappen en het gewicht en de invoerdiepte van de funderingselementen.

 

Extra apparatuur zoals spoellansen of voorboorinstallaties kunnen worden gebruikt om met dezelfde afmetingen of centrifugale kracht aanzienlijk betere resultaten te bereiken. Het door het aggregaat geleverde vermogen moet voldoende zijn om het vereiste momentum en bijgevolg de vereiste centrifugale kracht in moeilijke grond te bereiken. Het aandrijfvermogen moet 2-3 kW per 10 kN centrifugale kracht bedragen.

 

Neem gerust contact op met een van onze deskundige adviseurs voor persoonlijk advies bij de keuze van de apparatuur, op basis van de bodemgesteldheid en de funderingselementen. Zij zullen met behulp van simulatiesoftware de optimale machine voor uw project bepalen.

 

Ondersteuning bij de keuze van apparatuurOndersteuning bij de keuze van apparatuurOndersteuning bij de keuze van apparatuur

Centrifugaalkracht kN

Werkingsprincipe van InfraRentals Werkingsprincipe van InfraRentals Werkingsprincipe van InfraRentals

Standaard versie

Ondersteuning bij de keuze van apparatuurOndersteuning bij de keuze van apparatuur

Centrifugaalkracht kN

Werkingsprincipe van InfraRentals Werkingsprincipe van InfraRentals

Standaard versie

Belangrijke formules in de trillingstechniek

Statisch moment M [kgm]

Het statisch moment (excentrisch moment) bepaalt de omvang van de onbalans. Als bepalende factor voor de amplitude is dit een cruciale waarde bij funderingswerkzaamheden.

 

Snelheid (trillingsfrequentie) n [min -1]
Aantal omwentelingen (trillingen) per minuut. De snelheid bepaalt de trillingsfrequentie waarmee het systeem heen en weer wordt bewogen. Het funderingselement brengt de trillingen over op de omringende grond. Dit vermindert de aswrijving tussen het funderingselement en de grond aanzienlijk. Hoge frequenties voorkomen onbedoelde verspreiding van trillingen door de bodem.

 

Centrifugale kracht
De middelpuntvliedende kracht moet voldoende zijn om de statische wrijving tussen het funderingselement en de bodem te overwinnen (scheidingseffect). De middelpuntvliedende kracht heeft grote invloed op de afname van de aswrijving en is ook belangrijk als stootkracht om de teenweerstand te overwinnen.

 

Amplitude S [m]
Samen met de middelpuntvliedende kracht is de amplitude een maat voor de inbrengkracht. Een hoge overbrengingsverhouding en een grote slagkracht zorgen voor een goede trillingsaandrijving. Het uitvoeren van tril- en trekwerkzaamheden in compacte grond vereist een sterke amplitude om de wrijving tussen het funderingselement en de grond te overwinnen.

 

Versnelling a [m/sec 2]
De versnelling van het funderingselement die op de omringende grond wordt overgebracht, veroorzaakt verplaatsing van de gronddeeltjes; de wrijving tussen de gronddeeltjes neemt af, evenals de weerstand van de grond.

 

Normaalfrequente of hoogfrequente (HFV) InfraRentals-trilblokken. Voor elke toepassing de juiste keuze.

De excentrieken van de hoogfrequent serie zijn tijdens het werken verstelbaar. Deze serie wordt gebruikt als er grote beperkingen zijn wat betreft de verspreiding van trillingen in de bodem, zoals bij werkzaamheden in de buurt van bestaande gebouwen of in stadscentra. Deze apparatuur voorkomt resonanties bij het starten en stoppen en maakt het mogelijk een optimale, aan de bodemkenmerken aangepaste amplitude in te stellen.

 

Bekijk onze trilblokken en aggregaten

Heeft u onze brochure al gedownload?

Alle informatie op één plek