Silniční značky

Silniční značky

  • • Dláždění měkkých povrchů

  • • Zpřístupnění

  • • Různé typy

  • • Velké zásoby

Žádné výsledky:

• Maurik (NL) • Großwallstadt (DE) • Kissing (DE) • Pfreimd (DE) • Freiwalde (DE) • Ciesle (PL) • Riga (LV) • Galati (RO) • Ostrava (CZ)

Společnost InfraRentals pronajímá a prodává ocelové silniční desky. Silniční desky se většinou používají v inženýrských a vodohospodářských projektech k dláždění měkkých povrchů. Příkladem může být přeprava těžké stavební techniky na příslušná staveniště a zpřístupnění stavenišť pro jeřáby a těžké přepravní přívěsy. Na trhu jsou k dispozici různé typy a velikosti silničních desek. Společnost InfraRentals se díky svým rozsáhlým zkušenostem rozhodla mít velké zásoby nejpoužívanějších a nejběžnějších silničních desek o rozměrech 6000 x 1500 x 12-15 mm a 4000 x 2000 x 20-25 mm. Můžeme pro vás také zajistit přepravu těchto desek a položit je na místě. Kromě toho je také možné zajistit si přepravu silničních plechů sami. Níže uvádíme několik obrázků, na kterých je použito velké množství silničních desek, které umožňují těžkou přepravu po měkkém povrchu.

Stáhli jste si naši brožuru?

Všechny potřebné informace na jednom místě